ถ้าหากจุดสิ้นสุดของ Correction สูงกว่า Impulsion ที่อยู่ก่อนหน้า คุณจะวัดฟีโบนักชีได้อย่างไร

ถ้าหากจุดสิ้นสุดของ Correction สูงกว่า Impulsion ที่อยู่ก่อนหน้า คุณจะวัดฟีโบนักชีได้อย่างไร

QyxKdakWcY.jpeg
วันที่สมัคร : 11 Nov 2020
กระทู้ : 55
ข้อคิดเห็น : 0

เพื่อให้การเข้าใจหัวข้อนี้ง่ายขึ้น สมมติว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและ Impulsion แรกคือคลื่น-1 และ Impulsion ที่สองคือคลื่น-3 (แนวคิดนี้เหมือนกันถ้าหาก Impulsion แรกและสองเป็นคลื่น-3 และ คลื่น-5 หรือ คลื่น-a และ คลื่น-c ของ Zigzag) ในการวัดขนาดของคลื่น Impulsion สองคลื่นสำหรับความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ของฟีโบนักชี คำถามนี้สงสัยว่าจะวัดคลื่น 1 จาก "จุด 0" จนถึงจุดสิ้นสุดหรือไม่ หรือ ถ้าหากคุณรวมค่า Correction สูงสุดไว้ในความยาวของคลื่น-1 ก่อนเทียบสัดส่วนกับคลื่น - 3

 

นี้ดูเหมือนจะเป็นสองคำถามในหนึ่งข้อ...

  1. เราจะทราบได้อย่างไรว่าคลื่นใดเป็นคลื่นขยาย
  2. เราควรรวมส่วนของ Correction ในความยาวของ คลื่น-1 ก่อนใช้ความสัมพันธ์ ฟีโบนักชีหรือไม่

 

อันดับแรก ให้ตระหนักว่าในการที่ราคาเคลื่อนที่ห้าคลื่น Impulsion ที่เกิดขึ้นหลังจาก Correction ที่รุนแรงจะกลายเป็นคลื่นขยายเสมอ (ยกเว้น Correction ที่เกิดขึ้นเป็น Running Triangle) ดังนั้น จากสมมติฐานของเราในข้อแรก Impulsion ที่เกิดขึ้นจะเป็น คลื่น 3 ขยาย (ดูมุมบนซ้ายของหน้า 5-14 ใน MEW)

 

เพื่อตอบคำถามข้อที่ 1 ข้างต้น การพิจารณาว่าคลื่นใดเป็นคลื่นขยายไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบฟีโบนักชี แต่เพียงแค่กับคลื่นใดที่ยาวที่สุดเมื่อวัดจาก "จุดเริ่มต้น" ไปยังจุดสิ้นสุด

 

ตอบคำถามข้อที่ 2 ความสัมพันธ์แบบฟีโบนักชีอาจมีหรือไม่มีอยู่ระหว่าง คลื่น-1 และ คลื่น-3 และจะไม่มีผลกับรูปแบบว่าเป็น Impulsion หรือไม่ หากคุณต้องเพิ่มส่วนของ คลื่น-2 เข้ากับความยาวของ คลื่น-1 เพื่อหาความสัมพันธ์แบบฟีโบนักชีก็ไม่เป็นไร ถ้าหากมีความสัมพันธ์แบบฟีโบนักชีระหว่างคลื่น-1 และ คลื่น-3 โดยที่ไม่ใช้ความสูงของคลื่น-2 ก็ถือว่าใช้ได้เช่นกัน ความสัมพันธ์แบบฟีโบนักชีนั้นพบได้น้อยในรูปแบบที่ Impulsion ส่วนมากจะพบในรูปแบบ Correction

อ้างอิง https://www.neowave.com/qow/qow-archive-51.asp

วันที่โพสต์ : 28 Aug 2022 08:21:28 IP Address : 183.88.190.x
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์