EWP: ตามทฤษฎี Zigzag ทั้งหมดมีโครงสร้างเป็น 5-3-5 ถูกต้องหรือไม่ ?

EWP: ตามทฤษฎี Zigzag ทั้งหมดมีโครงสร้างเป็น 5-3-5 ถูกต้องหรือไม่ ?

QyxKdakWcY.jpeg
วันที่สมัคร : 11 Nov 2020
กระทู้ : 55
ข้อคิดเห็น : 0

ถาม: ตามทฤษฎี Zigzag ทั้งหมดมีโครงสร้างเป็น 5-3-5 ถูกต้องหรือไม่ ?

ในทางทฤษฎีแล้ว Zigzag ทั้งหมดมีโครงสร้างเป็น 5-3-5 แต่ในทางปฏิบัติ ผมเห็นหลายกรณีที่กราฟรายวันและรายสัปดาห์ที่การปรับฐานในแนวโน้มขาลงประกอบไปด้วยคลื่นห้าคลื่น จำเป็นต้องมีโครงสร้าง 5-3-5 ในแต่ละช่วงไหม? สมมุติว่าโครงสร้างของ Zigzag  ในคลื่น 2  เป็นไปได้ไหมที่จะมีคลื่น 5 ย่อยในคลื่น 2 หรือคาดว่าจะเห็นโครงสร้าง 5-3-5 (A-B-C) ในคลื่น 2

ตอบ: โครงสร้าง Correction Zigzag จะแบ่งออกเป็น 5-3-5 เสมอ ตามหลักการแล้ว Zigzag อยู่ภายในเส้นคู่ขนาน (ช่อง Correction)

ดังที่กล่าวไว้ ถ้าคลื่น 2 ของคุณเป็น Zigzag  จะต้องแบ่งออกเป็นโครงสร้าง 5-3-5 (A-B-C) อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเป็นรูปแบบ Flat Correction จะต้องแบ่งย่อยเป็นโครงสร้าง 3-3-5 (A-B-C) โดยที่คลื่น B ​​อาจสร้างราคาสูงใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Flat Correction ดูในหนังสือ EWP หน้า 63-67

วันที่โพสต์ : 9 Nov 2022 13:37:53 IP Address : 183.88.73.x
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์