EWP: เมื่อเกิดคลื่น 3 ขยาย? การขยายตัวจะน้อยกว่าหรือมากกว่าระดับฟีโบนาชีที่กล่าวถึงหรือไม่?

EWP: เมื่อเกิดคลื่น 3 ขยาย? การขยายตัวจะน้อยกว่าหรือมากกว่าระดับฟีโบนาชีที่กล่าวถึงหรือไม่?

QyxKdakWcY.jpeg
วันที่สมัคร : 11 Nov 2020
กระทู้ : 55
ข้อคิดเห็น : 0

ถาม: เมื่อเกิดคลื่น 3 ขยาย? การขยายตัวจะน้อยกว่าหรือมากกว่าระดับฟีโบนาชีที่กล่าวถึงหรือไม่?

ภายในคลื่น Impulsion คลื่น 5 จะเป็น 38.2 หรือ 61.8 ของคลื่น 1 ถึง 3 เสมอเมื่อคลื่น 3 ขยาย? จะน้อยกว่าหรือมากกว่าระดับ Fibonacci ที่อ้างอิงไว้หรือไม่

ตอบ เครื่องมือ Fibonacci ไม่ว่าจะใช้เป็น retracement หรือ projection ใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่คลื่น 5 จะไปได้น้อยกว่าหรือมากกว่าระดับฟีโบนักชีที่อ้างอิงไว้

วันที่โพสต์ : 9 Nov 2022 13:40:32 IP Address : 183.88.73.x
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์