EWP: คลื่น 5 ของ Diagonal จะยาวกว่าคลื่น 3 ได้หรือไม่

EWP: คลื่น 5 ของ Diagonal จะยาวกว่าคลื่น 3 ได้หรือไม่

QyxKdakWcY.jpeg
วันที่สมัคร : 11 Nov 2020
กระทู้ : 55
ข้อคิดเห็น : 0

ถาม: คลื่น 5 ของ Diagonal จะยาวกว่าคลื่น 3 ได้หรือไม่ ในหนังสือกล่าวว่าในคลื่น Motive คลื่น 3 ไม่สามารถเป็นคลื่นที่สั้นที่สุดได้ อย่างไรก็ตาม มีคนบอกผมว่าใน Diagonal  คลื่น 3 ต้องไม่สั้นกว่าคลื่น 5 จริงหรือไม่?

ตอบ: นั่นไม่เป็นความจริงทั้งหมด  Diagonal เป็น Motive ดังนั้นคลื่น 3 จึงไม่สามารถสั้นที่สุดได้

ขึ้นอยู่กับประเภทของ Diagonal :

1-  Contracting Diagonal: คลื่น 3 สั้นกว่าคลื่น 1 เสมอ คลื่น 4 สั้นกว่าคลื่น 2 เสมอ และคลื่น 5 สั้นกว่าคลื่น 3 เสมอ

2-  Expanding Diagonal (ซึ่งเป็นรูปแบบ Diagonal ที่หายากมาก): คลื่น 3 ยาวกว่าคลื่น 1 เสมอ คลื่น 4 ยาวกว่าคลื่น 2 เสมอ และคลื่น 5 ยาวกว่าคลื่น 3 เสมอ

วันที่โพสต์ : 9 Nov 2022 13:44:40 IP Address : 183.88.73.x
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์