EWP: เมื่อไรที่เราควรใช้มาตราส่วนวัดแบบ semi-log กับ วัดแบบปรกติ?

EWP: เมื่อไรที่เราควรใช้มาตราส่วนวัดแบบ semi-log กับ วัดแบบปรกติ?

QyxKdakWcY.jpeg
วันที่สมัคร : 11 Nov 2020
กระทู้ : 55
ข้อคิดเห็น : 0

ถาม: เมื่อไรที่เราควรใช้มาตราส่วนวัดแบบ semi-log กับ วัดแบบปรกติ?

ตอบ: โดยปรกติแล้วในการระบุจำนวนคลื่นจะใช้มาตราส่วนแบบปรกติ มาตราส่วนนี้เป็นที่ยอมรับสำหรับช่วงราคาขนาดเล็ก โดยที่อัตราส่วนราคาสูงสุดกับราคาต่ำสุดในกราฟอยู่ที่ประมาณ 3 ต่อ 1 หรือน้อยกว่านั้น ถ้าหากอัตราส่วนนั้นมากกว่า 3 ต่อ 1 ควรใช้มาตราส่วน Semi-log โดยทั่วไปควรคำนวณ Fibonacci ตามมาตราส่วนเดียวกันกับที่ใช้เพื่อระบุจำนวนคลื่น อย่างไรก็ตาม แม้ในระดับ log ยังต้องคำนวณทั้งใน log และ ระดับปรกติ เพื่อระบุ สัดส่วน Fibonacci

วันที่โพสต์ : 9 Nov 2022 13:46:47 IP Address : 183.88.73.x
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์