วิธีการ Label คลื่น Elliott Wave ตามต้นฉบับ

วิธีการ Label คลื่น Elliott Wave ตามต้นฉบับ

การ Label คลื่นใน Elliott Wave ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควรครับ ในห้องผมจะไม่สอนตามต้นฉบับ เพราะว่าจะเกิดความสับสนได้ง่าย และวิธีการดูค่อนข้างจะซับซ้อนทำให้คนที่เรียนเกิดความท้อได้

ในการ Label คลื่นจริงๆเริ่มต้นเราจะไม่ Label ว่าเป็น abc หรือว่า 123 ตามที่เราเข้าใจแต่ว่าจะ Label เป็นตามลักษณะของคลื่นว่าในแต่ละคลื่นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

  1. “:F3” หมายความว่าคลื่นนั้นเป็นคลื่นแรกนั้นประกอบไปด้วย 3 คลื่นย่อย ซึ่งการที่จะใส่ “:F3” ได้ต้องดูองค์ประกอบของคลื่นก่อนหน้าด้วยว่าเป็น ลักษณะคลื่นอะไร โดยจะใส่ได้ถ้าหากตามหลังจาก “x:c3” หรือว่าอยู่ระหว่าง “:5” เช่น x:3++F3-c3-L5 ; 5-F3-5-F3-L5 ; 5-F3-5++x:c3
  2. “:c3” หมายความว่าคลื่นนนั้นคือคลื่นตรงกลางประกอบไปด้วย 3 คลื่นย่อย โดย “:c3” จะไม่สามารถอยู่ตรงบริเวณจุดเริ่มต้นของคลื่นหรือว่าอยู่ตรงปลายคลื่นได้ เช่น F3-c3-c3-c3 ; F3-c3-5 ; L5++x:c3++F3-c3
  3. “x:c3” หมายความว่าคลื่นนนั้นคือคลื่นตรงกลางของคลื่น x ประกอบไปด้วย 3 คลื่นย่อย (center three (3))โดย “x:c3” ไม่สามารถอยู่ในต้นคลื่นหรือว่าปลายคลื่นได้ เช่น L3++x:c3++F3-c ; L5++x:c3++F3-c3
  4. “:sL3” หมายความว่าคลื่นนั้นคือ รองจากคลื่นสุดท้ายที่มี 3 คลื่น (Second to Last three (3)) “:sL3” จะไม่อยู่บริเวณต้นหรือว่าปลายคลื่น เช่น c3-sL3-L3-?
  5. “:L3” หมายความว่าคลื่นนนั้นเป็นคลื่นสุดท้ายประกอบไปด้วย 3 คลื่นย่อย (Last three(3)) เช่น F3-c3-c3-c3-L3-? หรือ F3-c3-c3-sL3-L3-?
  6. “:5” หมายความว่าคลื่นนั้นประกอบไปด้วย 5 (five)คลื่นตามหลักของ Impulsive wave ซึ่งไม่ได้เข้าองค์ประกอบ Terminate ในรูปแบบ Elliott Wave เช่น ?-5-F3-5 ; F3-5-F3-L5 ; c3-5++x:c3++F3
  7. “:s5” หมายความว่าคลื่นนี้ต้องมี 5 คลื่นเท่านั้น (Special five (5)) เช่นในกรณีที่ 5-F3-s5++x:c3++F3 หรือ 5-F3-s5-F3-L5
  8. “:L5” หมายความว่าคลื่นนี้เป็นคลื่นสุดท้ายและมี 5 คลื่น (Last five(5)) ซึ่งเป็นการสรุปว่าคลื่นสุดท้ายเป็น Impulse เช่น 5-F3-L5-? ; s5-F3-L5 ; F3-c3-L5

ซึ่งกว่าจะวาง Label ถูกทั้งหมดต้องเรียนจบจนแล้วเข้าใจใน Elliott Wave ก่อนถึงวาง Label แบบนี้ถูกครับ

 

 2082
ผู้เข้าชม

recommend

คลาสเรียน วิเคราะห์และการลงทุนในสินทรัพย์ ที่มีความแม่นยำ และสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับของคนทั้ง โลกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่แม่นยำที่สุด และสามารถให้ผล ตอบแทนจากการลงทุน อย่างต่อเนื่อง
20319 ผู้เข้าชม
เหมาะสำหรับผู้ที่พึ่งเริ่มลงทุนในตลาดหุ้น ยังไม่มีความรู้ และ ต้องการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะสามารถเทรดได้เอง
13403 ผู้เข้าชม
สำหรับมือใหม่การใช้ Indicator มาช่วยในการนับคลื่นถือเป็นอีกทางเลือกนึง
2990 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์