กฎการสลับ

กฎการสลับ

กฎการสลับ (Rule of Alternation)
     แนวคิดของ การสลับ เป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุดและเป็นแนวทางรูปแบบราคาในตลาด และเป็นรากฐานที่สำคัญของหนังสือ the Wave Principle หากไม่มีกฎนี้ ทฤษฎีก็จะไร้ประโยชน์ สามารถนำไปใช้ประยุกต์ได้กับแทบทุกด้านของการใช้งาน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎการสลับ ดูหน้า 8-19)

     กฎระบุว่า: เมื่อเปรียบเทียบคลื่นที่อยู่ติดกันหรือสลับกันที่มีดีกรีเดียวกัน คลื่นเหล่านี้ควรมีความโดดเด่นและไม่ซ้ำใครในหลาย ๆ ด้านเท่าที่เป็นไปได้ ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจกฎ คือ เวลา ยิ่งระยะเวลาที่แต่ละรูปแบบใช้เวลามากเท่าใด รูปแบบการสลับกันระหว่างทั้งสองรูปแบบก็จะยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้น มีหลายวิธีที่สามารถเกิดการสลับกันได้ ถ้าหากกล่าวถึงรูปแบบ Impulse การประยุกต์ใช้ กฎของการสลับ ที่สำคัญที่สุดคือช่วงของ "การย้อนกลับ" (เช่น คลื่น-2 กับ คลื่น-4) แต่ถ้าหากและเมื่อคุณพบว่าราคาในตลาดกำลังเกอดขึ้นในรูปแบบ Correction กฎนี้จะไปใช้กับคลื่น A & B ได้ดีที่สุด ประเภทของการสลับที่เป็นไปได้ ซึ่งควรพิจารณาในทุกรูปแบบมีดังนี้:

A. ราคา (ระยะทางเป็นหน่วยแนวตั้ง)
B. เวลา (ระยะทางในหน่วยแนวนอน)
C. ความรุนแรง (เปอร์เซ็นต์การย้อนกลับของคลื่นก่อนหน้า)
D. (ใช้ได้ เฉพาะกับคลื่น 2 และ 4 ของรูปแบบ Impulsion [รูปแบบ Impulsion ทั้งหมด])
E. ความซับซ้อน (จำนวนคลื่นย่อยที่มีอยู่ในรูปแบบ)
F. โครงสร้างคลื่น (รูปแบบหนึ่งอาจเป็น Flat อีกรูปแบบหนึ่ง Zigzag เป็นต้น)

     เพื่อดำเนินการต่อโดยสันนิษฐานว่ากลุ่มคลื่นของคุณเป็นแบบ Impulsion ต้องมีการสลับระหว่างคลื่น 2 และ 4 อย่างน้อยหนึ่งวิธีตามที่กล่าวไว้ข้างต้น [ในขั้นตอนนี้ในกระบวนการวิเคราะห์ คุณอาจหรืออาจจะไม่เจอกับ รูปแบบ โพลีเวฟ ที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นภาพประกอบของ Simple และ Complex โพลีเวฟ จะนำเสนอในสองหน้าถัดไปเพื่อความสมบูรณ์] 1095
ผู้เข้าชม

recommend

คลาสเรียน วิเคราะห์และการลงทุนในสินทรัพย์ ที่มีความแม่นยำ และสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับของคนทั้ง โลกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่แม่นยำที่สุด และสามารถให้ผล ตอบแทนจากการลงทุน อย่างต่อเนื่อง
20523 ผู้เข้าชม
เหมาะสำหรับผู้ที่พึ่งเริ่มลงทุนในตลาดหุ้น ยังไม่มีความรู้ และ ต้องการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะสามารถเทรดได้เอง
13538 ผู้เข้าชม
สำหรับมือใหม่การใช้ Indicator มาช่วยในการนับคลื่นถือเป็นอีกทางเลือกนึง
3069 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์