กฎการสร้างรูปแบบ Impulsion ที่สำคัญ

กฎการสร้างรูปแบบ Impulsion ที่สำคัญ

#กฎการสร้างรูปแบบ Impulsion ที่สำคัญ
.
ราคา ต้อง ปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้จึงจะถือว่า มีโอกาส เป็นรูปแบบ Impulsion :
.
1. ต้องมีส่วนที่อยู่ติดกัน 5 ส่วน ( โมโนเวฟ หรือใหญ่กว่า) ซึ่งตรงตามข้อกำหนดชุดโครงสร้างของรูปแบบ Trending หรือรูปแบบ Terminal
2. 3 ใน 5 ส่วนนั้น ต้อง "เกิดแนวโน้ม" ไปในทิศทางขึ้นหรือลงเหมือนกัน
3. ทันทีหลังจากส่วนแรกมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยในทิศทางตรงกันข้าม (หมายถึงส่วนที่สอง) ส่วนที่สองนี้ ไม่ สามารถ ย้อนกลับไปในส่วนแรกทั้งหมดได้
4. ส่วนที่สาม ต้อง ยาวกว่าส่วนที่สอง
5. ทันทีหลังจากส่วนที่สาม การเคลื่อนไหวเล็กน้อยในทิศทางตรงกันข้ามกับส่วนที่สาม (แต่ทิศทางเดียวกับส่วนที่สอง) จะเกิดขึ้น (ส่วนที่สี่) ส่วนที่สี่ต้อง ไม่ ย้อนกลับ ส่วนที่สาม ทั้งหมด
6. ส่วนที่ห้าจะ ยาวกว่าส่วนที่สี่ เกือบทุก ครั้ง แต่ต้องเป็นสัดส่วน อย่างน้อย 38.2% ของส่วนที่สี่ (ของราคา) เมื่อส่วนที่ห้าสั้นกว่าส่วนที่สี่ ส่วนที่ห้าจะเรียกว่า "Failure"
7. เมื่อมีการวัดและเปรียบเทียบระยะทางของราคาแนวตั้งที่ครอบคลุมโดยส่วนที่หนึ่ง สาม และห้า ส่วนที่สามไม่ จำเป็น ต้องยาวที่สุด แต่จะ ต้อง ไม่ สั้นที่สุดในสามส่วน
.
หากไม่ปฏิบัติตามกฎข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น รูปแบบที่เกิดขึ้นในตลาดขณะที่กำลังวิเคราะห์จะต้องเป็นรูปแบบ Correction ไม่ใช่ Impulsion หรือ กลุ่มเวฟของคุณรวมกันอย่างไม่ถูกต้อง หากรูปแบบที่คุณกำลังวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้ไปที่ส่วนการ Correction
 399
ผู้เข้าชม

recommend

คลาสเรียน วิเคราะห์และการลงทุนในสินทรัพย์ ที่มีความแม่นยำ และสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับของคนทั้ง โลกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่แม่นยำที่สุด และสามารถให้ผล ตอบแทนจากการลงทุน อย่างต่อเนื่อง
20523 ผู้เข้าชม
เหมาะสำหรับผู้ที่พึ่งเริ่มลงทุนในตลาดหุ้น ยังไม่มีความรู้ และ ต้องการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะสามารถเทรดได้เอง
13538 ผู้เข้าชม
สำหรับมือใหม่การใช้ Indicator มาช่วยในการนับคลื่นถือเป็นอีกทางเลือกนึง
3069 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์