รูปแบบ Leading Diagonal เป็นอย่างไร

รูปแบบ Leading Diagonal เป็นอย่างไร


  • คือคลื่นโมทีบชนิดพิเศษที่ปรากฏเป็นส่วนย่อยของคลื่น 1 ในคลื่นส่งหรือคลื่นย่อยของคลื่น A ใน Zigzag
  • ในรูปด้านซ้าย ได้เกิดรูปแบบ Diagonal ในคลื่นย่อยของคลื่น 1 ของ Impulsion ในรูปด้านขวา ได้เกิด Diagonal ในคลื่นย่อยของคลื่น A ใน Zigzag
  • Leading Diagonal มักมีลักษณะเป็นคลื่นที่ทับซ้อนกัน ระหว่าง คลื่น 1 และ คลื่น 4 และมีลักษณะเป็นลิ่มด้วย แต่การทับซ้อนระหว่างคลื่น 1 และ คลื่น 4 ไม่ใช่เงื่อนไข อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้
  • การแบ่งส่วนของ Leading Diagonal อาจเป็น 5-3-5-3-5 หรือ 3-3-3-3-3 ตัวอย่างด้านบนแสดง Leading Diagonal โดยแบ่งเป็นส่วนย่อย 5-3-5-3-5
 853
ผู้เข้าชม

recommend

คลาสเรียน วิเคราะห์และการลงทุนในสินทรัพย์ ที่มีความแม่นยำ และสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับของคนทั้ง โลกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่แม่นยำที่สุด และสามารถให้ผล ตอบแทนจากการลงทุน อย่างต่อเนื่อง
20523 ผู้เข้าชม
เหมาะสำหรับผู้ที่พึ่งเริ่มลงทุนในตลาดหุ้น ยังไม่มีความรู้ และ ต้องการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะสามารถเทรดได้เอง
13538 ผู้เข้าชม
สำหรับมือใหม่การใช้ Indicator มาช่วยในการนับคลื่นถือเป็นอีกทางเลือกนึง
3069 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์